سرویس صوت به متن

سرویس صوت به متن فارسی یوسیستنت، مبتنی بر جدیدترین روش‌های یادگیری عمیق و با استفاده از حجم وسیعی از داده‌های فارسی در حوزه‌های مختلف آموزش داده شده است. این سرویس در حوزه‌ی عمومی عملکردی بهتر از سرویس‌های صوت به متن موجود در بازار نشان داده است. همچنین سرویس صوت به متن یوسیستنت می‌تواند برای حوزه‌های مشخص گفتگوی کسب و کارها سفارشی‌سازی شود تا دقت بیشتری در کاربردها و شرایط محیطی خاص داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید